Vaše kontaktní osoba

Kai Götschel

Kai Götschel

Obálka a skladování

Jednatel
Přímá volba: +49 (0) 991 / 371 70-30
nebo -46
fax: +49 (0) 991/ 371 70 - 72
Mobilní telefon: +49 (0)171 - 752 01 11
kai.goetschel@nt-logistics.com

Hladký přesun z místa na místo. I mezi nimi.

Společnost NT Hafenspedition se u pozemní, námořní a letecké přepravy nestará jen o organizaci, realizaci a sledování, je také ideálním partnerem pro bezproblémovou kombinaci různých dopravních tras.
Ideálním východiskem je vynikající dopravně-technická poloha naší centrály: přístav Deggendorf, opěrný bod naší centrály, umožňuje dokonalé spojení mezi Dunajem (s přístupem k průplavu Rýn-Mohan-Dunaj) a silniční sítí. Díky vlastní vlečce dokážeme zajistit i plynulé propojení vodních cest a železnice.
Na starost si samozřejmě bereme i překládku.
Díky vysoce výkonnému vybavení, vlastním vahám a v případě potřeby i kompletnímu celnímu odbavení poskytujeme služby překládky přímo na místě.
Je-li zapotřebí dočasné uskladnění zboží, najdete u nás ty nejlepší podmínky. Provozujeme vlastní skladiště, umožňujeme další zpracování materiálu v místě překládky a zajistíme i uskladnění kontejnerů. Překládka a skladování jsou pro nás důležitou součástí celkové logistiky. Je tedy přirozené, že klademe důraz na profesionální péči o zákazníky a vysokou odbornost našich kontaktních pracovníků.
Abychom byli schopni dostát vlastním vysokým standardům v oblasti logistiky, máme pro tuto oblast ve společnosti NT Hafenspedition specializované oddělení s řádně vyškolenými a zkušenými zaměstnanci. Protože jistotu, že je vaše zboží v dobrých rukou, máme jen tehdy, staráme-li se o něj sami.

Překládka z lodi na nákladní vozidlo/vagón nebo naopak, přímo nebo přes sklad

Překládané zboží

 • Kusové zboží
 • Stroje
 • Velkoobjemové zboží s upínáním
 • Těžké zboží do kusové hmotnosti 200 t

Urovnání nákladu pro námořní přepravu

Zajištění nákladu na námořních lodích

Kontejnerové služby

 • Manipulace s nádobami: 20 ‹, 35›, 40 ‹a HTG 7
 • kontejner uskladnění
 • oprava kontejneru
 • čištění kontejnerů
 • Skladiště kontejnerů

Skladování, krytý i venkovní sklad

 • Naskladňování a vyskladňování se všemi souvisejícími činnostmi

Váha

 • Vážení naložených i prázdných silničních vozidel

Dopravní logistika