TÝM pro volně ložené náklady

Specializovaná přeprava volně ložených materiálů

Co platí pro běžné zboží, se samozřejmě vztahuje i na přepravu volně loženého materiálu: Také v této oblasti má společnost NT Hafenspedition k dispozici řadu kvalifikovaných odborníků. Vždy máte pevnou kontaktní osobu, která se stará o vaši přepravu a je dokonale obeznámena s vašimi přáními a požadavky.

Zejména v oblasti přepravy volně loženého materiálu se širokým sortimentem zboží jsou nezbytné hluboké odborné znalosti a obzvláště citlivá manipulace s přepravovaným zbožím:
Koneckonců, nejsou přepravovány pouze sypké suroviny či štěrky, ale také potraviny jako ovoce nebo zelenina. Dokonce i bioprodukty dodáváme v souladu s nejvyššími ekologickými standardy.

A bez speciálních vozů pro přepravu volně ložených surovin si nelze představit ani moderní recyklaci. Společnost NT Hafenspedition samozřejmě disponuje povolením k přepravě odpadů v souladu s § 54 německého zákona o recyklaci a nakládání s odpady.

Společnost NT Hafenspedition tak významnou měrou přispívá k fungujícímu ekonomickému cyklu orientovanému na budoucnost. V zájmu dalšího rozšiřování našich kompetencí v oblasti přepravy volně ložených materiálů klademe velký důraz na neustálé školení a další vzdělávání všech našich zaměstnanců.